Nuzul Al-Quran : Makna dan Keistimewaan

Kongsi Artikel Ini

Isi Kandungan

Pengertian Nuzul Al-Quran

nuzul al-quran

Nuzul al-Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang merujuk kepada penurunan wahyu-wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah “Nuzul” dalam bahasa Arab bermaksud turun atau menetap di satu tempat dari tempat yang tinggi.

Kata kerja “nazala” pula membawa maksud “dia telah turun” atau “dia menjadi tetamu”. Secara teknikal, Nuzul al-Quran merujuk kepada penurunan al-Quran dari langit kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para rasul.

Al-Quran, kitab suci umat Islam, turun secara beransur-ansur sepanjang kurun waktu 23 tahun, bermula dengan penurunan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira.

Penurunan wahyu-wahyu ilahi ini membentuk kandungan al-Quran yang memberi panduan kepada umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Nuzul al-Quran bukanlah sekadar satu peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki makna mendalam yang perlu difahami oleh umat Islam. Ia melambangkan kasih sayang dan petunjuk Allah SWT kepada umat manusia, serta menegaskan ketinggian dan keagungan al-Quran sebagai sumber hukum dan petunjuk hidup.

Dari segi linguistik, penggunaan istilah Nuzul al-Quran juga memberi penekanan tentang pentingnya pengertian dan penghayatan terhadap kandungan al-Quran.

Selain itu, istilah ini juga mencerminkan betapa al-Quran diterima sebagai sumber ilmu dan panduan dalam kehidupan manusia.

Dengan memahami makna dan pengertian Nuzul al-Quran, umat Islam diberi kesedaran tentang keutamaan dan keagungan wahyu ilahi tersebut.

Hal ini juga memupuk sikap tawadhu’ dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta meningkatkan penghayatan terhadap ajaran al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.BACA JUGA  : JAWATAN KOSONG KPDN

Tujuan dan Keistimewaan Al-Quran Diturunkan

nuzul al-quran

Salah satu tujuan utama penurunan al-Quran adalah untuk tadabbur (merenung) kandungannya. Ayat dalam Surah As-Saad ayat 29 menyebut tentang keberkatan al-Quran yang bermakna dalam mentarbiyahkan jiwa untuk hidup dengan istiqamah.

Allah menggesa kita untuk merenung dan mentadabbur ayat-ayat al-Quran kerana ia membawa kebenaran yang diterima dengan hati terbuka.

Al-Quran merupakan kitab zaman semuanya yang kekal sepanjang masa dan sesuai untuk semua tempat. Ia menjadi asas kepada agama dan roh Islam, membawa aspek akidah, ibadah, akhlak, dan hukum.

Al-Quran juga menekankan kehidupan manusia dengan kata-katanya yang universal, merentasi batas-batas agama dan budaya.
Prinsip dan Maqasid Al-Quran

nuzul al-quran

Secara umumnya, al-Quran menyeru kepada banyak prinsip dan maqasid yang sesuai bagi sifat kemanusiaan. Ia menegaskan pentingnya akidah yang lurus, mengakui martabat insan, menyucikan jiwa, memperjuangkan hak-hak manusia, membina keluarga yang beriman, membentuk masyarakat yang adil, serta menyeru kepada kerjasama dan keadilan dalam alam insani.


Ikuti Telegram Rasmi kami untuk lebih banyak info terkini : t.me/pakejbantuankerajaan

 

Leave a Comment