PAJSK KPM: Pentaksiran Bagi Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum Secara Online

Untuk pengetahuan anda Portal PAJSK telah diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menyediakan satu platform pentaksiran aktiviti kokurikulum yang standard untuk semua sekolah rendah serta sekolah menengah. Dengan keseragaman ini, ianya akan mengelakkan ketaksamarataan di dalam pemberian markah kepada para pelajar. Pentaksiran ini telah memainkan peranan yang penting kepada murid kerana ianya membantu Bahagian … Read more

Login APDM KPM: Aplikasi Pangkalan Data Murid & Kehadiran Murid

Untuk makluman anda Aplikasi Pangkalan Data Murid atau APDM 2021 KPM secara amnya adalah merupakan satu Modul Pengurusan Murid yang diakses oleh guru-guru atau pegawai yang telah ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar untuk memasukkan e-kehadiran dan segala data berkaitan dengan murid. Untuk tahun 2021 ini, terdapat beberapa maklumat penting yang perlu anda tahu. Untuk … Read more

SPP: Semakan Panggilan Temuduga Untuk Pengambilan Guru One-Off

Untuk makluman anda mengenai Kenyataan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) berkenaan Semakan Temuduga Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 Secara One-Off Tahun 2021. Makluman kepada calon yang telah membuat permohonan Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 Secara One-Off Tahun 2021, temuduga akan dijalankan secara berfasa bermula dari 8 September 2021 secara berperingkat, manakala … Read more