Nuzul Al-Quran : Makna dan Keistimewaan

Nuzul Al-Quran

Pengertian Nuzul Al-Quran Nuzul al-Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang merujuk kepada penurunan wahyu-wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah “Nuzul” dalam bahasa Arab bermaksud turun atau menetap di satu tempat dari tempat yang tinggi. Kata kerja “nazala” pula membawa maksud “dia telah turun” atau “dia menjadi tetamu”. Secara teknikal, Nuzul al-Quran merujuk … Read more