Kerajaan Umum Bantuan Tambahan RM700 Dibayar Bulan Ini

Bantuan Tambahan TriviaMY

Bayaran Bantuan Tambahan RM700. Adakah anda tahu bahawa bermula pada bulan November 2022 terdapat satu bantuan yang boleh anda terima secara automatik tanpa perlu melakukan permohonan iaitu bantuan MySalam dan bantuan ini masih lagi diagihkan sehingga tahun 2023. Bantuan MySalam adalah merupakan sebuah inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma yang menyediakan perlindungan takaful untuk golongan … Read more

MySalam : Bantuan Khas RM700 Akan Dikreditkan Sebelum Akhir Tahun Ini!

Bantuan Khas RM700

Bantuan Khas RM700 Akan Dikreditkan Sebelum Akhir Tahun Ini! Buat makluman anda, terdapat bantuan yang akan dikreditkan secara automatik tanpa perlu memohon. Bantuan ini diberikan sehingga Disember 2022. Bantuan MySalam RM700 merupakan sebuah inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma yang telah disediakan oleh kerajaan Malaysia untukĀ  tujuan perlindungan takaful bagi golongan yang berpendapatan rendah menerusi … Read more