MySalam : Bantuan Khas RM700 Akan Dikreditkan Sebelum Akhir Tahun Ini!

Bantuan Khas RM700

Bantuan Khas RM700 Akan Dikreditkan Sebelum Akhir Tahun Ini! Buat makluman anda, terdapat bantuan yang akan dikreditkan secara automatik tanpa perlu memohon. Bantuan ini diberikan sehingga Disember 2022. Bantuan MySalam RM700 merupakan sebuah inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma yang telah disediakan oleh kerajaan Malaysia untukĀ  tujuan perlindungan takaful bagi golongan yang berpendapatan rendah menerusi … Read more