Perkara Anda Perlu Tahu Mengenai MyResume SPA

Kongsi Artikel Ini

MyResume SPA adalah sistem yang penting bagi calon yang telah menerima surat panggilan temuduga daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Ia membolehkan calon untuk memuatnaik dokumen yang diperlukan bagi urusan temuduga dengan lebih lancar. Namun, terdapat beberapa perkara yang perlu anda ketahui mengenai penggunaan MyResume SPA.myresume spa

Isi Kandungan

Keadaan Penggunaan MyResume SPA

Bagi calon yang menerima surat panggilan temuduga untuk jawatan Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik selepas melepasi Ujian Psikometrik, adalah penting untuk memuatnaik dokumen dalam MyResume sebelum menjalani Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) dan Profession Assessment Centre (PAC).

Bagi jawatan lain yang melibatkan ujian pemeriksaan fizikal dan pancaindera dan kecerdasan (UFPK), calon perlu memuatnaik dokumen selepas ujian tersebut dijalankan.

Manakala bagi jawatan yang tidak memerlukan UFPK atau UKJK, calon disarankan untuk memuatnaik dokumen ke MyResume sebelum proses temuduga diadakan.
BACA JUGA : CARA NAK JAWAB SOALAN TEMUDUGA SPA

Kesalahan Umum dalam Memuatnaik Dokumen di Myresume SPA

  1. Dokumen Tidak Jelas: Pastikan semua dokumen yang dimuatnaik adalah jelas dan boleh dibaca dengan mudah. Elakkan memuatnaik banyak dokumen dalam satu fail, terutama transkrip akademik. Sebaliknya, pisahkan setiap dokumen ke dalam fail yang berasingan dan tandakan dengan jelas, contohnya, transkrip 1, transkrip 2, dan seterusnya.myresume spa
  2. Memuatnaik Slip Peperiksaan SPM: Pastikan anda memuatnaik sijil peperiksaan SPM dan bukannya slip peperiksaan SPM. Terdapat perbezaan di antara kedua-dua dokumen ini.myresume spa
  3. Tidak Memuatnaik Surat Tamat Pengajian: Pastikan anda memuatnaik surat tamat pengajian, terutama jika anda belum menerima skrol akademik. Pastikan tarikh kelulusan mesyuarat senat adalah sebelum tarikh tutup iklan bagi jawatan yang anda lamar.
    myresume spa
  4. Tidak Menyertakan Terjemahan Skrol Akademik: Jika anda mempunyai skrol akademik dalam bahasa selain bahasa Inggeris, pastikan anda menyertakan terjemahan resmi daripada Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM) atau Kedutaan Negara Tersebut.myresume spa

Menjejaskan Pertimbangan Lantikan


Kegagalan mematuhi arahan dalam memuatnaik dokumen yang diperlukan dan mengemukakan maklumat palsu boleh menjejaskan pertimbangan untuk lantikan. Oleh itu, pastikan anda mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh SPA dan memuatnaik dokumen yang lengkap dan tepat dalam MyResume.

Sumber : Tiktok SPAMalaysiaOfficial

Ikuti Telegram Rasmi kami untuk lebih banyak info terkini : t.me/pakejbantuankerajaan

PERINGATAN :
1. PASTIKAN ANDA MENEKAN PAUTAN YANG SAMA SEPERTI DALAM GAMBAR YANG DIKEPILKAN. SEKIRANYA TIDAK, JANGAN KLIK PADA PAUTAN, ANDA AKAN TERDEDAH KEPADA PERBUATAN SCAM OLEH PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB.
2. PORTAL TRIVIAMY MERUPAKAN SEBUAH PORTAL PERSENDIRIAN DAN TIDAK MEWAKILI MANA-MANA AGENSI KERAJAAN, KAMI HANYA MEMBANTU MENYEBARLUASKAN MAKLUMAT KEPADA MASYARAKAT.

Leave a Comment