Senarai Bantuan Belanjawan Negeri Selangor Tahun 2023 Yang Boleh Dimohon Oleh Rakyat !

Kongsi Artikel Ini

Senarai Bantuan Belanjawan Negeri Selangor. Untuk makluman kepada rakyat negeri Selangir, Negeri Selangor merupakan antara negeri yang komited dalam membantu rakyat negeri itu dengan pelbagai perancangan dan usaha untuk memajukan serta membantu golongan yang memerlukan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amirudin Shari telah membentangkan Belanjawan Negeri Selangor 2023 yang bertemakan #KitaSelangor: Lompat Kemajuan, Mengukuhkan Perpaduan, Menjayakan Harapan.

Secara keseluruhannya, bajet ini adalah berjumlah RM2.45 bilion yang telah merangkumi RM1.25 bilion atau 51% diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus dan RM1.2 bilion atau 49% untuk perbelanjaan pembangunan.


Kerajaan negeri Selangor juga telah merangka pengurusan kewangan untuk memastikan kelancaran pentadbiran negeri Selangor pada tahun 2023. Kerajaan negeri juga akan berusaha sedaya upaya untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang diberi mandat mengurus pentadbiran negeri. Mengikut bajet yang telah dirangka oleh negeri Selangor, terdapat lima teras pelaksanaan bagi bajet ini.

Isi Kandungan

TERAS PELAKSANAAN BELANJAWAN • Memperkukuh Pertumbuhan Ekonomi.
 • Memupuk Perpaduan dan Masyarakat Yang Penyayang.
 • Pendidikan dan Pembangunan Generasi Akan Datang.
 • Kehidupan Mampan dan Sejahtera.
 • Tadbir Urus yang Cekap dan Bertanggungjawab.
 • Senarai Inisiatif Bantuan Belanjawan Negeri Selangor 2023.
 • Rakyat Boleh Memohon Pelbagai Inisiatif Bantuan Daripada Kerajaan Negeri Selangor.
 • Rakyat Selangor yang terdiri daripada golongan yang memerlukan dan berpendapatan rendah akan menikmati pelbagai inisiatif daripada kerajaan negeri. Ini berita baik untuk rakyat khususnya rakyat Selangor.

Baca Juga:

Senarai Inisiatif  Yang Diumumkan Melalui Belanjawan Negeri Selangor Tahun 2023
 • Meneruskan bantuan 20 meter padu air percuma di bawah Skim Air Darul Ehsan (SADE). Had pendapatan isi rumah minimum telah dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM5,000 dan ke bawah.
 • Mempergiatkan pemasaran hasil pertanian dengan peruntukan berjumlah RM1.2 juta.
 • Penekanan kepada program agro pelancongan negeri dengan peruntukan RM500 ribu.
 • Peruntukan sebanyak RM500,000 bagi setiap DUN Selangor bagi Projek Penyayang Selangor, projek penyelenggaraan dan naik taraf infrastruktur serta pembangunan kemudahan awam.
 • Menubuhkan Yayasan Insan Istimewa Selangor (YanIS), meneruskan inisiatif ANIS dan melaksanakan program dan aktiviti bukan sahaja untuk kanak-kanak istimewa di bawah umur 18 tahun, malah semua OKU dengan peruntukan RM4 juta.
 • Meneruskan bantuan 20 meter padu air percuma di bawah Skim Air Darul Ehsan (SADE). Had pendapatan isi rumah minimum dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM5,000 dan ke bawah.
 • Program Keselamatan Makanan Negeri Selangor atau Food Security dengan peruntukan RM7.9 juta.
 • Menjadikan syarikat ternama dan berpengalaman untuk melaksanakan pertanian bernilai tinggi, sebelum menjadi mentor kepada usahawan baharu melalui pembukaan kawasan pertanian baharu dengan peruntukan RM1.2 juta.
 • Pelaksanaan konsep Revolusi Pertanian 4.0 dengan peruntukan RM2 juta.
 • Pelaksanaan Program Agropreneur berjumlah RM3 juta.
 • Bantuan caruman warga Negeri Selangor yang berdaftar di bawah senarai e-Kasih mencarum melalui skim i-Suri KWSP dengan peruntukan RM1.6 juta.
 • Inisiatif penjagaan kanak-kanak di taska melalui bantuan yuran bulanan sebanyak RM100 sebulan bagi setiap kanak-kanak berumur 4 tahun ke bawah daripada keluarga B40 melalui Yayasan Warisan Anak Selangor (YAWAS).
 • Insentif pendaftaran tahunan untuk kanak-kanak ke taska/taska dengan bantuan on-off RM100 untuk setiap kanak-kanak berumur 4 tahun dan ke bawah.
 • Insentif Pembangunan Ekonomi Ibu Tunggal agar golongan ini dapat meningkatkan kapasiti dan meningkatkan kehidupan di samping meningkatkan potensi dan produktiviti dengan peruntukan RM336 ribu.
 • Kuota khas untuk pemilikan rumah mampu milik seperti Rumah Selangorku dilaksanakan untuk ibu tunggal bagi membantu golongan tersebut memiliki rumah sendiri.
 • Pelaksanaan Program Insentif Digital Media Usahawan Muda untuk wanita muda seluruh Selangor, terokai keusahawanan digital.
 • Kenaikan kadar baucar beli-belah bagi Skim Mesra Usia Emas (SMUE) dan Skim Mesra Orang Khas (SMIS) dinaikkan daripada RM100 kepada RM150.
 • Pelaksanaan Program Skim Insurans Am Selangor (INSAN).
 • Melaksanakan Tabung Bantuan Guaman Selangor dengan peruntukan RM2 juta.
 • Pembiayaan usahawan melalui Hijrah Selangor dengan peruntukan RM130 juta.
 • Program Bantuan Rangka Tindakan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor diteruskan dengan peruntukan RM2 juta.

Baucar Let’s Shopping Dengan Peruntukan Sebanyak RM16.48 Juta • Baucar Halal Selangor diedarkan ke seluruh negeri Selangor mengikut kawasan DUN dengan peruntukan RM1 juta.
 • Memperkenalkan Program Halal Suri dengan geran RM3,000 (RM2,000 untuk pembelian peti sejuk beku dan RM1,000 untuk modal permulaan pembelian produk sejuk beku) kepada setiap peserta dengan penglibatan semua DUN dalam Negeri Selangor.
 • Pelaksanaan Inisiatif Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-Kanak Selangor (IMPAK Selangor) dengan peruntukan RM4.6 juta.
 • Pelaksanaan Skim Iltizam Anak Selangor dengan peruntukan RM3 juta.

Meneruskan Program BINGKAS Dengan Peruntukan Sebanyak RM108 Juta
 • Memperkenalkan Skim Mesra Orang Khas (SMIS) dengan menyasarkan golongan OKU di Negeri Selangor tanpa mengira had umur dan pendapatan baucar beli-belah setiap tahun, dan khairat kematian RM500 kepada waris ahli berdaftar.
 • Unit Pemerkasaan Pekerja Selangor (UPPS) bagi membantu rakyat Selangor khususnya golongan B40 yang kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan dengan peruntukan RM1 juta.
 • Program Pembinaan dan Pembaikan Baharu Rumah Kerajaan Prihatin dengan peruntukan RM3 juta.
 • Program Pembangunan Masyarakat India dengan peruntukan RM500 ribu.
 • Pembangunan Luar Bandar dan Ekonomi Kampung Tradisional dengan peruntukan RM4.25 juta.
 • Program pembangunan Kg Baru dengan peruntukan RM4 juta.
 • Iltizam Selangor Sihat (ISS) iaitu rawatan asas dan vaksinasi RM500 setahun bagi kategori keluarga, RM250 setahun bagi kategori individu di mana-mana klinik panel di seluruh negeri.
 • Bantuan Selangor Sihat sehingga RM5,000 menampung kos rawatan kesihatan.
 • Skim Rawatan Jantung Negeri Selangor menawarkan perkhidmatan rawatan jantung percuma kepada orang yang berkelayakan.

Program Saring Selangor Diteruskan Lagi, Peruntukan Sebanyak RM1.5 Juta • Pelaksanaan Program Sihat Mental Selangor (SEHAT) merangkumi aspek kenaikan pangkat, saringan awal, talian SEHAT, subsidi rawatan psikiatri, pembangunan modul dan latihan kaunselor.
 • Program Anak Selangor Anak Sihat (ASAS) diperluaskan, menangani masalah kekurangan zat makanan kanak-kanak yang dikenal pasti.
 • Meneruskan Program Roda Darul Ehsan (RiDE) untuk membantu generasi muda memiliki Lesen Memandu Motosikal B2.
 • Skim Ceria untuk memperbaiki kerosakan di pangsapuri kos rendah dan sederhana rendah terutamanya kerosakan yang mengancam keselamatan penghuni.

Skim Bantuan Kos Rumah Selangor Peruntukan Sebanyak RM100 Juta
 • Pelarasan elaun minimum guru KAFA sebanyak RM1,500 sebulan akan dilaksanakan mulai Januari 2023. Elaun bulanan 2,825 guru KAFA akan diseragamkan dan dinaikkan kepada RM1,500 sebulan.
 • Bantuan Khas Kewangan (BKK) 2022 kepada semua ahli yang layak & berkhidmat dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2022 (termasuk anggota perkhidmatan Kerajaan Negeri yang gajinya dibayar oleh Kerajaan Persekutuan) selama 2 bulan setengah.
 • Kempen kesedaran kebersihan haid dan pemberian tuala wanita percuma dengan peruntukan RM200 ribu.
 • Subsidi sekali bagi yuran Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain Integrasi (KAFAI) berjumlah RM30 sebulan.

Program Bantuan Sekolah Negeri Selangor • Inisiatif Kemahiran Teknikal dan Profesional Pintar Selangor (IKTISASS) dengan peruntukan RM15 juta.
 • Program Bantuan Yuran Asas Universiti (BAYU) merangkumi tajaan yuran asas kepada pelajar Selangor yang mendapat tempat di universiti untuk membantu ibu bapa dalam kategori B40 dan M40.
 • Hadiah Pengajian Institut Pengajian Tinggi Selangor (HPIPT) dengan peruntukan RM3 juta.
 • Pelaksanaan Tabung Biasiswa Negeri Selangor dengan peruntukan RM8 juta.

Leave a Comment