RASMI : Permohonan Rumah PPRT Kini Dibuka Tahun 2022

Permohonan Rumah PPRT

SUKACITA DIMAKLUMKAN MENGENAI PERMOHONAN RUMAH PPRT SECARA ATAS TALIAN Menerusi Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKe11), Teras Kedua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Program SPKR telah diteruskan sebagai salah satu touch point yang utama bagi Kerajaan yang sentiasa prihatin menjaga kesejahteraan dan juga mendahulukan kebajikan rakyat. SPKR adalah salah satu program pembasmian kemiskinan luar bandar dalam memastikan … Read more