Cara Mohon MySubsidi Bagi Pemilik Kenderaan Diesel

Cara Mohon MySubsidi Bagi Pemilik Kenderaan Diesel

Cara Mohon MySubsidi Bagi Pemilik Kenderaan Diesel Kerajaan Malaysia telah membuat satu dasar baharu mengenai harga diesel dalam negara kita sebagai usaha Kerajaan untuk memperkasa pengurusan belanjawan negara serta sumber bahan api. Antara langkah yang telah dibuat adalah Kerajaan Malaysia telah melancarkan sistem Mysubsidi Diesel. Sistem ini direka untuk meningkatkan keberkesanan pengagihan diesel bersubsidi, dengan … Read more