Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) : Permohonan & Syarat Kelayakan Tahun 2023

inisiatif pendapatan rakyat

Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) merupakan salah satu usaha Kerajaan melalui Kementerian Ekonomi bagi membasmi golongan miskin tegar. Melalui program Inisiatif Pendapatan Rakyat ini, kerajaan menyasarkan peserta IPR berupaya menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan bagi membolehkan mereka keluar daripada garis kemiskinan. Sasaran ini berdasarkan kajian yang dilaksanakan pihaknya berasaskan garis kemiskinan tegar yang ditetapkan pada RM1,900. … Read more