I-Saraan KWSP 2024 : Cara Daftar Dan Faedah

Blue Gradient Modern Travel Agency Instagram Post 71

I-saraan : Inisiatif i-Saraan, diperkenalkan oleh KWSP, merupakan satu caruman sukarela yang ditujukan kepada golongan bekerja sendiri tanpa pendapatan tetap dan pekerja sektor ekonomi gig. Program ini bertujuan memberikan peluang kepada mereka untuk menerima insentif khas dari Kerajaan dalam rangka mencapai matlamat persaraan tertentu, tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berbeza dengan i-Suri yang terhad … Read more