Permohonan Bantuan e-Wallet (BINGKAS) RM300 Sebulan

Bantuan e-Wallet RM300 Bingkas

Bantuan e-Wallet RM300 – Kerajaan negeri sedang meneliti data-data yang terkumpul melibatkan rakyat yang terkesan sepanjang Covid-19 menyerang negara kita di Malaysia. Oleh itu, kerajaan negeri telah merangka satu strategori dan skim program yang boleh diberikan bantuan kepada rakyat yang layak untuk dibantu terus bangkit selepas pasca COVID 19. Salah satunya adalah melalui Bantuan Kehidupan … Read more

Permohonan Bantuan e-Wallet RM300 Sebulan Untuk Isi Rumah

Bantuan e-Wallet RM300

Bantuan e-Wallet – Bingkas. Kerajaan negeri sedang meneliti data-data yang terkumpul melibatkan rakyat yang terkesan sepanjang Covid-19 menyerang negara kita di Malaysia. Oleh itu, kerajaan negeri telah merangka satu strategori dan skim program yang boleh diberikan bantuan kepada rakyat yang layak untuk dibantu terus bangkit selepas pasca COVID 19. Salah satunya adalah melalui Bantuan Kehidupan … Read more