Login APDM KPM: Aplikasi Pangkalan Data Murid & Kehadiran Murid

Untuk makluman anda Aplikasi Pangkalan Data Murid atau APDM 2021 KPM secara amnya adalah merupakan satu Modul Pengurusan Murid yang diakses oleh guru-guru atau pegawai yang telah ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar untuk memasukkan e-kehadiran dan segala data berkaitan dengan murid. Untuk tahun 2021 ini, terdapat beberapa maklumat penting yang perlu anda tahu. Untuk … Read more