Cara Mudah Daftar Perniagaan Anda Di SSM

Kongsi Artikel Ini

Peringatan : Laman web ini hanya memaparkan cara daftar perniagaan dan tidak mengumpulkan sebarang data dan maklumat.

Isi Kandungan

Jawatan Kosong SPA9

Dalam menjejak dunia perniagaan, langkah pertama yang tidak boleh diabaikan ialah pendaftaran perniagaan di SSM. Perkara ini merupakan kunci kestabilan dan kredibiliti perniagaan, proses ini tertakluk kepada beberapa syarat yang ditetapkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (APP 1956). Memahami syarat-syarat ini adalah langkah awal yang strategik bagi setiap bakal usahawan yang mahu memastikan langkah ke arah kejayaan perniagaan mereka.

daftar perniagaan

Dalam membuka tirai perniagaan, pemahaman yang menyeluruh mengenai syarat-syarat ini adalah kunci kejayaan. Artikel ini akan membongkar lebih lanjut cara daftar perniagaan baru, memberikan wawasan mendalam tentang langkah-langkah praktikal yang perlu diambil oleh para usahawan dalam meniti arus dunia perniagaan.BACA JUGA : CARA DAFTAR PADU

SYARAT-SYARAT DAFTAR PERNIAGAAN

1. Waktu Perlu Mendaftar

Di bawah Seksyen 5 APP 1956, sebuah perniagaan perlu didaftarkan tidak melebihi 30 hari dari tarikh permulaan operasinya. Kelewatan dalam mendaftar boleh membawa kepada konsekuensi undang-undang yang tidak diingini. Oleh itu, kesedaran mengenai kepentingan masa adalah kritikal bagi setiap pemilik perniagaan baru.

2. Memahami Pematuhan Seksyen 2 APP 1956
Perniagaan yang berjaya bermula dengan pemahaman yang tepat tentang seksyen 2 APP 1956. Ini merangkumi takrifan taksiran perniagaan dan menetapkan parameter terhadap jenis aktiviti yang boleh didaftarkan. Perlu diingat, aktiviti berbentuk amal atau kebajikan, serta kerja yang disenaraikan dalam JADUAL seksyen 2, adalah terkecuali dari proses pendaftaran.
3. Warganegara dan Umur: Syarat Pemilikan Perniagaan
Syarat berumur tidak kurang dari lapan belas (18) tahun untuk pemilik atau rakan kongsi perniagaan menjadi pagar pertahanan kestabilan. Selain itu, status sebagai warganegara atau penduduk tetap adalah prasyarat penting, menambah dimensi kestabilan dan tanggungjawab dalam dunia perniagaan.

4. Lokasi Strategik: Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan
Pemilihan lokasi perniagaan menjadi faktor kritikal. Dengan syarat perniagaan mestilah beroperasi di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan, pemilik perniagaan perlu menjadikan lokasi sebagai strategi utama dalam perancangan perniagaan mereka.

CARA DAFTAR PERNIAGAAN MELALUI EZBIZ

Ezbiz, sebahagian daripada SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia), menawarkan kemudahan pendaftaran perniagaan secara atas talian.

1. Daftar Perniagaan – Terokai Dunia Ezbiz: Mendaftar Sebagai Pengguna Online

Langkah pertama untuk memulakan proses pendaftaran perniagaan di Ezbiz adalah dengan mendaftar sebagai pengguna dalam talian. Melalui portal ezbiz.ssm.com.my, pemohon boleh mendaftarkan akaun dengan mudah. Rujuk disini sebagai panduan dalam Tatacara Mendaftar Akaun Pengguna Ezbiz serta Tatacara Pengguna Ezbiz Pendaftaran Perniagaan Baru.

2. Daftar Perniagaan – Mudah dan Cepat: Pengemukaan Permohonan Online

Ezbiz menawarkan kemudahan pengemukaan permohonan secara dalam talian, memotong keperluan untuk melayari proses manual yang memakan masa. Pemohon hanya perlu log masuk ke dalam akaun Ezbiz mereka dan mengisi borang permohonan dengan maklumat yang diperlukan. Ini tidak hanya menjimatkan masa, tetapi juga memudahkan proses untuk bakal usahawan.


3. Daftar Perniagaan – Langkah Selanjutnya: Mengemukakan Dokumen Berkaitan

Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran, pemohon perlu ‘upload’ dokumen berkaitan ke dalam sistem Ezbiz. Ini termasuklah salinan perjanjian perkongsian jika ia berkaitan, dan surat kebenaran atau pengesahan agensi jika jenis atau aktiviti perniagaan yang didaftarkan memerlukan kelulusan agensi tertentu.

 

4. Daftar Perniagaan – Keselamatan dan Kesahihan: Memahami Keperluan Dokumen

Penting untuk memahami bahawa dokumen yang dihantar perlu berkaitan secara langsung dengan perniagaan yang didaftarkan. Salinan perjanjian perkongsian adalah penting jika perniagaan dijalankan secara berkongsi, manakala surat kebenaran agensi diperlukan jika aktiviti perniagaan tertentu perlu diluluskan oleh agensi berkaitan.

GARIS PANDUAN UNTUK DAFTAR PERNIAGAAN

Dalam proses membina identiti perniagaan, pemilihan nama bukanlah perkara remeh. Nama perniagaan adalah carta pertama yang dilihat oleh pelanggan dan boleh memberi impak besar terhadap citra dan pengiktirafan perniagaan anda. Oleh itu, inilah panduan bijak dalam memilih nama perniagaan yang berkualiti.

1. Pilihan Bahasa dan Ejaan yang Betul

Sila pastikan bahawa nama yang dipilih mematuhi ejaan dan laras Bahasa Malaysia. Penggunaan campuran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dibenarkan, tetapi pastikan ia mengikuti struktur yang betul, sebagai contoh “Padu Construction” dan bukannya “Construction Padu”. Peraturan ini penting untuk memastikan nama kelihatan profesional dan mudah diingati.

2. Keunikan dan Kesedaran

Nama perniagaan hendaklah unik dan boleh menggambarkan identiti perniagaan anda. Hindari menggunakan perkataan umum atau biasa seperti “Technology Resources”. Pilih nama yang memberikan kesan khusus kepada pelanggan dan menunjukkan jenis perniagaan anda dengan jelas.

3. Tidak Menyerupai Nama Lain

Pastikan nama perniagaan yang dicadangkan tidak menyerupai atau serupa dengan nama perniagaan lain yang sudah didaftarkan. Ini termasuklah memerhatikan perkara-perkara kecil seperti penggunaan simbol “&”, huruf “N”, atau perkataan “dan”. Contoh: “Light & Easy Trading” dan “Light N Easy Trading”.4. Sopan dan Tidak Mengelirukan

Pastikan nama yang dipilih adalah sopan, tidak menghina, dan tidak mengelirukan dari segi identiti dan objek perniagaan. Contohnya, nama seperti “Restoran Maju” yang menjual pakaian atau “Karate Academy” yang menjual makanan adalah tidak sesuai dan boleh mengelirukan.

5. Mematuhi Prinsip-Prinsip Umum

Hindari menggunakan perkataan yang melibatkan unsur keagamaan atau kepercayaan tertentu. Nama perniagaan yang membawa unsur keagamaan boleh dianggap tidak sesuai untuk kegunaan perniagaan komersial. Contoh: “Alkarim Resources” atau “Lord Sri Shiva Resources”.

Untuk mendapatkan maklumat lengkap mengenai panduan pemilihan nama perniagaan, rujuk disini

Sumber : SSM

Ikuti Telegram Rasmi kami untuk lebih banyak info terkini : t.me/pakejbantuankerajaan

PERINGATAN :
1. PASTIKAN ANDA MENEKAN PAUTAN YANG SAMA SEPERTI DALAM GAMBAR YANG DIKEPILKAN. SEKIRANYA TIDAK, JANGAN KLIK PADA PAUTAN, ANDA AKAN TERDEDAH KEPADA PERBUATAN SCAM OLEH PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB.
2. PORTAL TRIVIAMY MERUPAKAN SEBUAH PORTAL PERSENDIRIAN DAN TIDAK MEWAKILI MANA-MANA AGENSI KERAJAAN, KAMI HANYA MEMBANTU MENYEBARLUASKAN MAKLUMAT KEPADA MASYARAKAT.

 

 

Leave a Comment