Permohonan Rumah PPRT Tahun 2023 Kini Dibuka

Kongsi Artikel Ini

Isi Kandungan

White Minimalist Corporate Personal Profile LinkedIn Banner

SUKACITA DIMAKLUMKAN MENGENAI PERMOHONAN RUMAH PPRT SECARA ATAS TALIAN

Menerusi Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKe11), Teras Kedua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Program SPKR telah diteruskan sebagai salah satu touch point yang utama bagi Kerajaan yang sentiasa prihatin menjaga kesejahteraan dan juga mendahulukan kebajikan rakyat.

SPKR adalah salah satu program pembasmian kemiskinan luar bandar dalam memastikan kumpulan sasar (miskin serta miskin tegar) dapat untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik.Komponen SPKR yang meliputi bantuan Rumah PPRT, program latihan kemahiran dan juga program peningkatan pendapatan yang membentuk suatu pakej tambah nilai untuk memperkasa dan juga memberi keupayaan kumpulan sasar untuk membentuk jati diri, menjana pendapatan sendiri selain dapat memiliki kediaman yang selamat dan selesa.

Di sini kami akan kongsikan lebih lanjut mengenai Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT).

Baca Juga :

PENGENALAN PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (Rumah PPRT)
Untuk makluman anda, Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT telah dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti hidup keluarga miskin tegar dan juga miskin dengan membina atau membaik pulih rumah untuk menyediakan tempat kediaman yang lebih selamat serta selesa sebagai asas pertumbuhan sesebuah keluarga.

Permohonan Rumah PPRT

SYARAT KELAYAKANUntuk pengetahuan anda, kumpulan sasar PPRT adalah Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar dan juga miskin yang telah ditentukan berdasarkan dengan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang berkuat kuasa.

Bagi kriteria kumpulan sasar penerima bantuan PPRT pula yang layak adalah seperti yang berikut:

 • Telah disahkan sebagai miskin tegar atau miskin yang telah berdaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih).
 • Telah diperakui dan disahkan layak oleh Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD)/Negeri (FGN)/jawatankuasa yang setara dengannya di peringkat negeri.
 • Telah diperakui oleh agensi-agensi kerajaan yang telah terlibat dalam program pembasmian kemiskinan.
 • Telah diperakui oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian.

SYARAT BANTUAN BINA BAHARU
Kemudahan bina baharu yang telah berikan kepada penerima yang:

 1. Tidak mempunyai rumah.
 2. Rumah yang telah didiami terlalu uzur dan juga tidak selamat untuk didiami.
 3. Tidak ekonomik untuk dibaiki.
 4. Memiliki tanah sendiri (pemilikan penuh).
 5. Pemilikan tanah sebahagian atau mendapat kebenaran menggunakan tanah daripada Tuan Tanah (tanah atas milik ibu/bapa/adik-beradik/saudara-mara yang telah mempunyai pertalian darah dengan pemohon atau tanah Kerajaan atau tanah wakaf) dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti di Lampiran B).

SYARAT BANTUAN

 1. Untuk makluman anda, bantuan akan diberikan kepada peserta yang mempunyai rumah yang uzur atau rosak yang disebabkan oleh bencana dan juga masih ekonomik untuk dibaiki.
 2. Telah mendapat kebenaran untuk membaik pulih untuk kes menumpang tanah milik orang lain/tanah milik sebahagian/tanah Kerajaan dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti di Lampiran B.

Selain itu, untuk memenuhi kriteria kelayakan di atas, keutamaan bantuan akan diberikan kepada: • Yang Bewarganegara Emas.
 • Orang kurang upaya (OKU).
 • Untuk ibu/bapa tunggal yang mempunyai tanggungan ramai.
 • Mangsa bencana yang berskala kecil.
 • Keutamaan pelaksanaan program adalah kepada negeri dan daerah yang mempunyai kadar kemiskinan tegar.

Permohonan Rumah PPRT

KAWASAN LIPUTAN RUMAH PPRT

Untuk kawasan liputan PPRT adalah di kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan yang telah diputuskan oleh pihak Kerajaan.

Skop PPRT terbahagi kepada 2 kategori, antaranya ialah:

A. Bina Baharu:

 • Bantuan pembinaan rumah baharu kepada penerima yang tidak mempunyai rumah atau rumah yang didiami terlalu uzur, tidak selamat diduduki dan tidak ekonomik untuk dibaiki.

B. Baik Pulih:

 • Baik pulih telah melibatkan 3 elemen berikut, iaitu:
 1. Penyelenggaraan.
 2. Penambahbaikan.
 3. Requisition.
 • Skop bantuan baik pulih hanya telah melibatkan komponen-komponen asas sesebuah rumah. (Sila rujuk Lampiran A untuk senarai yang dibenarkan).
 • Bahan binaan yang telah digunakan mestilah sama atau setara dengan spesifikasi bahan binaan Bina Baharu.

Panduan Cara Permohonan Rumah PPRT 2022 Secara Online
Jika anda memenuhi syarat kelayakan dan ingin membuat permohonan , di bawah telah disediakan cara permohonan Bantuan Rumah PPRT :

 • Sila layari Portal Rasmi eSPKR – DI SINI
 • Kemudian tekan butang ”Program Perumahan Rakyat Termiskin” di laman utama
 • Sila lengkapkan maklumat anda yang diperlukan di ruangan yang telah disediakan
 • Selepas lengkap mengisi, tekan ”Hantar Permohonan”

* Muat turun borang : Borang Kebenaran Tanah

Skim Pembangunan 1

MAKLUMAT LANJUT

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkenaan Permohonan Rumah PPRT , anda boleh hubungi pihak berkaitan seperti berikut :Leave a Comment