Pengeluaran KWSP : CEO Umum Berita Gembira, Akhirnya Desakan Pencarum Tercapai

Kongsi Artikel Ini

Pengeluaran KWSP – Kerajaan tidak akan menghalang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk melaksanakan pengeluaran KWSP secara berkala atau bulanan kepada pencarum yang mencapai usia persaraan 55 tahun sebagai keperluan wajib.Perdana Menteri telah menyatakan sokongan tersebut selepas menghadiri International Social Wellbeing Conference (ISWC) di sebuah hotel di Kuala Lumpur hari ini.

Pengeluaran KWSP

Anwar menyatakan bahawa cadangan pengeluaran ini sedang dalam peringkat akhir dan bergantung kepada keupayaan KWSP.

Isi Kandungan

Pengumuman CEO KWSP Mengenai Pengeluaran KWSP


Namun begitu, seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, terdapat beberapa kekangan terutamanya bagi pencarum yang mempunyai simpanan yang kecil.

Pengeluaran KWSP

Sebelum ini, Datu Seri Amir Hamzah menyatakan bahawa mereka bersedia untuk mempertimbangakan pengeluaran KWSP secara berkala atau bulanan bagi pencarum yang mencapai usia persaraan 55 tahun sebagai keperluan wajib untuk ahli baharu.

Menurut beliau, pada masa ini, pengeluaran KWSP berkala atau bulanan dilakukan secara sukarela dan memberikan peluang kepada ahli untuk menguruskan wang persaraan dengan lebih baik.
Beliau juga menjelaskan bahawa pengeluaran KWSP secara berkala atau bulanan juga memberi peluang kepada ahli untuk terus menikmati dividen tahunan dengan baki simpanan yang ada.

Dalam majlis tersebut, Anwar juga melancarkan versi baharu Aplikasi i-Akaun KWSP yang mempunyai ciri-ciri inovatif dan interaktif untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Platform yang ditingkatkan ini akan menyediakan pelbagai fungsi bagi ahli untuk melakukan transaksi berkaitan KWSP, termasuk kalkulator simpanan persaraan baharu yang membatu ahli menilai kecukupan simpanan KWSP ketika bersara nanti.

Kerajaan Akan Sentiasa Rangka Inisiatif KWSP

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan sebuah institusi kewangan di Malaysia yang menyediakan perlindungan dan kepentingan pencarumnya dalam menyimpan dana persaraan. Berikut ini adalah beberapa inisiatif KWSP yang telah dilakukan untuk manfaat pencarum:
Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN)

KWSP melancarkan SSPN sebagai satu bentuk inisiatif untuk membantu pencarum menyimpan dana untuk tujuan pendidikan anak-anak. SSPN adalah skim simpanan yang menawarkan pelbagai faedah, termasuk potongan cukai dan dividen yang lumayan.

Penyediaan Rumah Pertama

KWSP membenarkan pencarum menyelaraskan dana dalam akaun KWSP mereka untuk digunakan sebagai pembayaran deposit rumah pertama. Inisiatif ini memberi kelebihan kepada pencarum dalam memperoleh pembiayaan perumahan dengan kadar faedah yang lebih rendah.

Skim Pengeluaran Pendidikan (SPE)

KWSP membenarkan pencarum untuk mengeluarkan dana daripada akaun KWSP mereka untuk tujuan pendidikan sendiri atau anak-anak. Ini membantu pencarum dalam membiayai kos pendidikan seperti yuran pengajian, kos buku, dan lain-lain.


Pengeluaran Akaun 2 Bagi Tujuan Perumahan

KWSP memperkenalkan inisiatif ini yang membenarkan pencarum untuk membuat Pengeluaran KWSP sebahagian atau keseluruhan baki akaun 2 mereka untuk membayar ansuran perumahan bulanan atau pembelian rumah pertama.

Skim Simpanan Shariah

KWSP juga menyediakan pilihan kepada pencarum untuk menyimpan dalam Skim Simpanan Shariah. Skim ini mematuhi prinsip-prinsip Shariah dan menawarkan pelbagai pelaburan patuh Shariah yang sesuai dengan keyakinan pencarum.Skim Pertukaran Saham (SPS)

KWSP memperkenalkan SPS bagi membolehkan pencarum mengalihkan sebahagian simpanan dalam akaun 1 mereka kepada akaun 2 untuk melabur dalam pasaran saham. Ini memberi peluang kepada pencarum untuk memperoleh pulangan yang lebih tinggi dari pelaburan saham.

Pengurusan Akaun Secara Dalam Talian

KWSP menyediakan kemudahan pengurusan akaun secara dalam talian bagi pencarum untuk memeriksa baki akaun, membuat pelaburan, mengemaskini maklumat peribadi, dan menguruskan urusan KWSP dengan lebih mudah.

Pengeluaran KWSP FSA2

FSA2 adalah bertujuan untuk memboleh ahli KWSP membuat permohonan awal Pengeluaran KWSP Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun bagi membantu ahli KWSP mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan.
Permohonan ini memboleh ahli mengambil kira simpanan yang ada dalam akaun 2 untuk mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan di mana bayaran pengeluaran hanya akan dibuat kepada pihak institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur 50 hingga 55 tahun tertakluk kepada pilihan umur pengeluaran ahli

Pada masa yang sama, ahli perlu membayar ansuran bulanan sepertimana yang ditetapkan oleh institusi perbankan.

Maklumat lanjut mengenai Pengeluaran KWSP FSA2 – Baca Sini

Pengeluaran KWSP

Inisiatif Caruman i-Suri KWSP

Inisiatif caruman isuri KWSP adalah program yang ditawarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk membantu wanita yang bekerja atau berusaha sendiri meningkatkan simpanan persaraan mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan sokongan kewangan kepada wanita semasa bekerja dan pada masa persaraan.
Melalui inisiatif caruman isuri KWSP, wanita pekerja atau usahawan dapat menyumbang kepada KWSP dengan kadar yang sama seperti pekerja lelaki. Ini bermakna mereka dapat menyumbang 11% daripada gaji bulanan mereka ke akaun KWSP mereka, sama seperti pekerja lelaki, yang sebelum ini hanya menyumbang 9%. Dengan ini, wanita memiliki peluang untuk meningkatkan simpanan persaraan mereka dengan jumlah yang lebih tinggi.

Keputusan untuk memperkenalkan inisiatif caruman isuri KWSP ini adalah hasil daripada kesedaran akan kesenjangan persaraan dan keperluan untuk memberikan perlindungan yang sama kepada wanita dalam aspek kewangan semasa persaraan. Dalam banyak kes, wanita menghadapi cabaran unik seperti masa cuti bersalin, keperluan penyeliaan anak, dan penjagaan ibu bapa. Ini mungkin memberi impak kepada kesinambungan kerjaya dan kesempatan untuk menyumbang kepada simpanan persaraan mereka.

Baca juga :

Dengan inisiatif ini, wanita dapat mengambil langkah proaktif untuk melindungi masa depan kewangan mereka. Meningkatkan caruman mereka kepada KWSP akan memberi mereka akses kepada lebih banyak keistimewaan seperti faedah insurans, rawatan kesihatan, dan pelbagai kemudahan yang ditawarkan oleh KWSP.


Selain itu, inisiatif caruman isuri KWSP juga bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan persaraan yang selamat dan memberikan pendidikan kewangan kepada wanita. KWSP menyediakan program pendidikan dan maklumat mengenai pengurusan kewangan, perancangan persaraan, dan pelbagai isu yang berkaitan dengan kebajikan kewangan wanita. Dengan pengetahuan yang diberikan, wanita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam pengurusan kewangan mereka dan merancang persaraan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, inisiatif caruman isuri KWSP adalah langkah yang positif untuk memberikan perlindungan dan sokongan kewangan kepada wanita semasa bekerja dan semasa persaraan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesenjangan persaraan dan memberi kesempatan kepada wanita untuk menyumbang kepada simpanan persaraan mereka dengan kadar yang sama seperti pekerja lelaki. Dengan pendidikan kewangan yang disediakan oleh KWSP, wanita dapat membuat keputusan yang bijak dalam pengurusan kewangan mereka dan memastikan masa depan kewangan yang lebih stabil dan sejahtera.Maklumat Lanjut

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan pengeluaran KWSP,  sila hubungi :

Telefon : 03-8922 6000
Faks : 03-8922 6222
Laman Web KWSP : https://www.kwsp.gov.my/ms/home

Masa Operasi KWSP : Isnin – Jumaat (8:00 Pagi – 5:00 Petang) kecuali pada Sabtu, Ahad, Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Hari Kelepasan Selangor

White Minimalist Corporate Personal Profile LinkedIn Banner

Leave a Comment