TUNS 2021: Bantuan Sebanyak RM3,000 Untuk Penjaja Serta Peniaga Kecil N9

Untuk makluman anda Permohonan bagi Tabung Pembangunan Usahawan Negeri Sembilan (TUNS) bagi tahun 2021 kini telah dibuka semula.

Kepada peniaga yang berminat, anda boleh memohon di pautan https://tuns.my bermula 1 Ogos 2021 sehingga 30 Ogos 2021.

Untuk makluman, tahun 2021 adalah tahun ketiga pelaksanaan TUNS. Sejak permulaan pada 2019 yang lalu, inisiatif ini telah berjaya membantu seramai 3,069 orang peniaga.

Para peniaga di seluruh pelusuk Negeri Sembilan agar dapat mengambil peluang ini bagi mengembangkan perniagaan sedia ada.

Melalui dari tabung ini, usahawan mikro berpeluang untuk mendapat pembiayaan secara geran sehingga RM3,000.

Berikut adalah merupakan info lanjut yang perlu anda tahu mengenai Tabung Usahawan Negeri Sembilan (TUNS) beserta dengan syarat-syarat kelayakan serta cara permohonan.

Tabung Pembangunan Usahawan 1

PENGENALAN TABUNG USAHAWAN NEGERI SEMBILAN (TUNS)

Melalui Belanjawan Negeri Sembilan 2021 iaitu yang bertemakan ‘Merangsang Ekonomi Memperkasa Rakyat’, Kerajaan Negeri Sembilan meneruskan inisiatif TUNS bagi tahun ketiga pada tahun ini dengan peruntukan iaitu berjumlah RM3.00juta.

TUNS merupakan bantuan pembiayaan secara geran yang berjumlah RM3,000.00 yang telah disasarkan kepada Penjaja serta Peniaga Kecil Negeri Sembilan.

Objektif utama daripada penubuhan TUNS ini adalah supaya lebih ramai lagi golongan usahawan pada skala ini berjaya diwujudkan melalui dengan bantuan pembiayaan ini.

Disamping itu, diharapkan juga agar bantuan ini dapat meningkatkan perniagaan yang sedia ada para usahawan agar melonjak ke satu aras yang lebih baik daripada sebelumnya.

TUNS juga secara dengan tidak langsung dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan disamping dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.

SYARAT KELAYAKAN TUNS

Untuk makluman, syarat-syarat yang yang perlu ada oleh usahawan yang ingin membuat permohonan Tabung Usahawan Negeri Sembilan (TUNS) adalah seperti yang berikut:

 1. Pemohon merupakan Warganegara Malaysia, namun begitu keutamaan akan diberikan kepada anak Negeri Sembilan.
 2. Perniagaan yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016 (Akta 777)/Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012/Akta.
 3. Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197) masih sah tempoh ketika tarikh tutup permohonan serta telah beroperasi selama tempoh enam (6) bulan sebelum permohonan dibuat.
 4. Alamat perniagaan telah didaftarkan di Negeri Sembilan serta perniagaan beroperasi di Negeri Sembilan.
 5. Peniaga atau penjaja kecil yang telah mencatatkan jualan tahunan kurang daripada RM100,000.00.
 6. Mempunyai akaun perniagaan yang sah dan aktif dalam tempoh enam (6) bulan.
 7. Pemohon menjalankan perniagaan dengan secara sepenuh masa.
 8. Pemohon mestilah tidak berstatus muflis.
 9. Kelayakan permohonan adalah sekali sahaja bagi tempoh lima (5) tahun.

Jenis Perniagaan Yang Layak

 • Minuman dan makanan.
 • Bakeri, pastri serta kuih-muih.
 • Khidmat jahitan.
 • Pertanian/penternakan/perikanan.
 • Salon kecantikan serta gunting rambut.
 • Kraf tangan serta cenderamata.
 • Peruncitan.
 • Fotografi.
 • Lain-lain perkhidmatan (selain insurans, institusi kewangan dan pembekalan tenaga kerja).

Jenis Perniagaan Yang Tidak Layak

 • Perkhidmatan profesional.
 • Homestay.
 • Jual beli barangan buangan (besi serta plastik lusuh).
 • Ejen jualan produk, dropship dan Multi-Level Marketing.
 • Mesin layan diri (vending machine).
 • Dobi layan diri.
 • Kontraktor.
 • Sewaan jentera dan kenderaan penumpang mahupun perkhidmatan logistik.
 • Perniagaan yang salah disisi undang-undang.
 • Perniagaan yang memudaratkan kesihatan serta tidak memenuhi/mematuhi nilai-nilai moral masyarakat seperti rokok, rokok elektronik, ejen nombor ramalan, minuman keras dan lain-lain.

Dokumen Yang Diperlukan 1

CARA MEMBUAT PERMOHONAN TUNS 2021

Untuk Membuat permohonan TUNS 2021 boleh dibuat melalui pautan yang berikut : https://tuns.my/.

Kaedah permohonan TUNS pada kali ini adalah sepenuhnya secara atas talian (online) yang bertujuan agar dapat memudahkan lagi proses permohonan, proses semakan serta pemantauan status permohonan oleh para pemohon tanpa perlu hadir ke pejabat Urus Setia TUNS.

DOKUMEN SOKONGAN

 1. Salinan kad pengenalan adalah milik pemohon serta jelas.
 2. Gambar formal pemohon yang berukuran passport.
 3. Salinan lesen/permit perniagaan (keutamaan diberikan kepada pemohon yang mempunyai lesen/permit):
  • Atas nama pemohon sendiri atau nama rakan kongsi yang telah didaftarkan di dalam dokumen pendaftaran SSM.
  • Masih sah tempoh ketika tarikh tutup permohonan.
 4. Salinan dokumen pendaftaran SSM:
  • Perniagaan pemilikan tunggal/perkongsian Sijil perakuan pendaftaran
   • Perniagaan pemilikan tunggal/ perkongsianSijil perakuan pendaftaran.
   • Maklumat pemilik perniagaan terkini.
  • Syarikat Awam Berhad atau Sendirian Berhad
   • Borang 24/Borang Seksyen 78.
   • Borang 49/Borang Seksyen 58.
  • Masih sah tempoh ketika tarikh tutup permohonan.
  • Beralamat dan beroperasi di Negeri Sembilan.
  • Perniagaan yang bukan pemilikan tunggal wajib disertakan dengan surat persetujuan semua rakan kongsi untuk memohon pembiayaan ini.
  • Permohonan mestilah berkaitan dengan jenis perniagaan yang didaftarkan di dalam dokumen pendaftaran SSM (pemohon perlulah memilih hanya satu jenis perniagaan bagi permohonan TUNS – hanya terpakai pada pemohon yang mempunyai lebih daripada satu (1) perniagaan).
 5. Salinan penyata kewangan/penyata bank perniagaan:
  • Akaun mestilah atas nama perniagaan/syarikat atau nama pemohon.
  • Penyata akaun perniagaan/syarikat pemohon yang mempunyai transaksi aktif bagi membuktikan perniagaan pemohon beroperasi.
  • Tempoh penyata kewangan/penyata bank hendaklah bagi tempoh enam (6) bulan berturut-turut.
  • Penyata yang dikeluarkan melalui kaunter bank perlu mendapat pengesahan dan cop pegawai bank.
  • Penyata yang dikeluarkan oleh bank atau penyata lengkap yang dimuat turun melalui perbankan online. (Screenshot daripada transaction history adalah tidak diterima).
 6. Salinan penyata kewangan/penyata bank peribadi:
  • Akaun peribadi hendaklah atas nama pemohon.
  • Penyata akaun simpanan pemohon yang mempunyai transaksi yang aktif bagi membuktikan perniagaan pemohon beroperasi.
  • Tempoh penyata kewangan/penyata bank hendaklah bagi tempoh enam (6) bulan berturut-turut.
  • Penyata yang telah dikeluarkan melalui kaunter bank perlu mendapat pengesahan serta cop pegawai bank.
  • Penyata yang telah dikeluarkan oleh bank atau penyata lengkap yang dimuat turun melalui perbankan online. (Screenshot daripada transaction history adalah tidak diterima).
 7. Gambar perniagaan (sekurang-kurangnya (3) gambar)
  • Gambar yang telah membuktikan perniagaan masih beroperasi.
  • Gambar hadapan premis.
  • Pemohon yang beroperasi dari rumah atau secara atas talian hendaklah memberikan screenshot Laman Web, Facebook, Instagram atau mana-mana platform jualan atas talian yang boleh membuktikan perniagaan tersebut dijalankan.
 8. Salinan perjanjian sewa premis/tanah:
  • Masih sah tempoh sewaktu tarikh tutup permohonan.
  • Terpakai bagi permohonan yang memohon modal kerja (bayaran sewa premis serta bil utiliti).
  • Bagi pembiayaan yang melibatkan sektor pertanian serta penternakan, pemohon perlu melampirkan salinan geran tanah sertadan surat kebenaran untuk menjalankan aktiviti di tanah tersebut oleh pemilik tanah (sekiranya tanah bukan milik pemohon).
 9. Harga terkini atau dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan:
  • Sebut harga asal yang telah dikeluarkan oleh pembekal yang layak untuk membekal berserta cop perniagaan pembekal dan mestilah atas nama/nama perniagaan pemohon.
  • Setiap barang yang telah dipohon mestilah dinyatakan dengan jelas seperti jenama, model, spesifikasi, kuantiti serta harga.
  • Maklumat daripada pembekal hendaklah lengkap seperti nama perniagaan, nombor pendaftaran SSM, alamat perniagaan, nombor telefon serta lain-lain. Keutamaan adalah kepada pembekal dari Negeri Sembilan dan jika pembekal dari luar Negeri Sembilan, pemohon mestilah mengisi ruangan perakuan/justifikasi pemilihan pembekal tersebut.
  • Barang/peralatan yang ingin dipohon mestilah berkaitan dengan perniagaan dan menjadi aset kepada perniagaan serta bukan stok jualan (sertakan surat justifikasi permohonan peralatan jika perlu).
  • Stok jualan serta bahan pembungkusan dikategorikan sebagai bahan mentah.
  • Kerja-kerja ubahsuai atau membina struktur adalah tidak termasuk di dalam komponen pembiayaan kecuali bagi permohonan melibatkan pertanian serta penternakan bagi membina struktur pertanian atau kandang penternakan.
  • Pembekal yang telah mengeluarkan sebut harga tidak boleh mempunyai sebarang kepentingan dengan pemohon. Sekiranya terdapat sebarang konflik kepentingan, permohonan akan ditolak serta-merta.

TARIKH PERMOHONAN

Untuk makluman, Permohonan TUNS 2021 hanya dibuka dalam tempoh satu (1) bulan sahaja iaitu bermula 1 Ogos hingga 30 Ogos 2021.

PENGESAHAN DOKUMEN

Setiap daripada helaian dokumen sokongan hendaklah disahkan oleh Pegawai yang berkelayakan. (Pegawai Kerajaan Kumpulan A/Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Wakil Rakyat/Penggawa/Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi MPKK).

 • Tandatangan bagi pihak (b/p) tidak dibenarkan.
 • Setiap pengesahan daripada pegawai yang layak di atas salinan dokumen hendaklah mempunyai nama, jawatan pegawai,  jabatan serta alamat tempat kerja pegawai tersebut. Tandatangan tanpa cop dan maklumat jawatan adalah tidak dibenarkan atau diterima.

Pemohon boleh merujuk Pusat Khidmat Rakyat DUN setempat sekiranya menghadapi kesukaran untuk melengkapkan dokumen tersebut.

Sila muat turun dokumen ini untuk melihat senarai pegawai yang layak mengesahkan dokumen: Senarai Pegawai Layak Sahkan Dokumen

Leave a Comment

Join Telegram @pakejbantuankerajaan