Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) Secara Dalam Talian

Permohonan PPRT

SUKACITA DIMAKLUMKAN MENGENAI PERMOHONAN PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) SECARA ATAS TALIAN Dengan menerusi Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKe11), Teras Kedua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, program SPKR telah diteruskan sebagai salah satu touch point yang utama bagi Kerajaan yang sentiasa prihatin menjaga kesejahteraan dan juga mendahulukan kebajikan rakyat. SPKR adalah salah satu program pembasmian kemiskinan … Read more