Permohonan Rumah Mesra Rakyat SPNB 2021

rumah mesra rakyat rmr

SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD (SPNB) merupakan sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc.) yang telah menawarkan Skim Rumah Mesra Rakyat (RMR). Sejajar dengan Dasar Perumahan Negara, SPNB yang telah diletakkan di bawah pengurusan Kementerian Perumahan serta Kerajaan Tempatan (KPKT) telah menyediakan rumah mampu milik yang berkualiti serta mampan kepada setiap keluarga yang ada di … Read more