Kadar Bayaran Zakat Fitrah & Cara Bayar Zakat Selangor Online 2022

Zakat Fitrah Selangor

Makluman mengenai kadar zakat fitrah di Selangor tahun 2022 telah ditetapkan pada harga RM 7.00 setiap seorang. Ketua Divisyen Kutipan Lembaga Zakat Selangor (LZS) Muhd Fikri Naim Harun berkata, bagi penetapan kadar zakat fitrah RM7 adalah berdasarkan dengan harga bagi 2.6 kilogram beras Super Tempatan Gred A yang lazimnya digunakan oleh masyarakat di Selangor. Beliau … Read more