Laman Web Rasmi UA & Semakan Surat Tawaran Kemasukan Ke UA

Untuk manluman anda setiap negeri di Malaysia sekarang terdapat universiti awam masing-masing termasuk juga UNIMAS (sarawak), UMS (sabah), UTEM (melaka), UTHM (Johor), UMP (Pahang), UMK (kelantan), USM (penang), UPSI (perak), UMT (terengganu), Unimap (Perlis), dan UPNM (kedah) serta tidak lupa juga UM, UPM, UTM, UKM, UITM, UIA, UUM, dan USIM. Terdapat 20 buah universiti awam kesemuanya.

Sekiranya anda ada membuat permohonan sebelum ini, anda sudah boleh untuk membuat semakan keputusan permohonan secara online.

Dan sekiranya anda berjaya, jangan lupa untuk sahkan tawaran tersebut samada anda terima atau tidak. Cetak surat tawaran tersebut bersama-sama dengan bil bayaran termasuk juga panduan pendaftaran masuk universiti awam UA kelak.

SEMAKAN SURAT TAWARAN UNIVERSITI AWAM

Anda boleh membuat semakan surat tawaran di laman web ramsi universiti awam UA masing-masing termasuk juga di portal UNIMAS, UMS, UTEM, UTHM, UMP, UMK, USM, UPSI, UMT, Unimap, UPNM, UM, UPM, UTM, UKM, UITM, UIA, UUM, dan USIM yang kami kongsikan seperti yang ada di bawah ini:

1. SURAT TAWARAN KE UTM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan bagi kemasukan ke UTM Universiti Teknologi Malaysia sahaja https://intake02.utm.my/semakan/

2. SURAT TAWARAN KE UTHM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Keputusan Permohonan Ke UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM https://wapps.uthm.edu.my/tawaran/

3. SURAT TAWARAN KE UTEM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Keputusan Kemasukan Pelajar bagi Program Ijazah Sarjana Muda Degree ke Utem Universiti Teknikal Malaysia Melaka https://portal.utem.edu.my/ismp/pengambilan/app_status.asp

4. SURAT TAWARAN KE UNISZA

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Keputusan Tawaran Universiti Sultan Zainal Abidin Unisza https://www.unisza.edu.my/tawaran/

5. SURAT TAWARAN KE UITM

PERKARA PAUTANNYA
Link Pautan Semakan Permohonan dan Tarikh Keputusan Penerapan Uitm 2021 https://www.online.uitm.edu.my

6.SURAT TAWARAN KE UPM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Keputusan Tawaran Kemasukan Pelajar Baru ke UPM Universiti Putra Malaysia https://edaftarsmp.upm.edu.my/

7. SURAT TAWARAN KE UM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Kemasukan Lepasan STPM/STAM/Matrikulasi/Diploma/Setaraf (Ijazah Pertama UM Universiti Malaya) https://kemasukan.um.edu.my

8. SURAT TAWARAN KE UMT

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Tawaran Kemasukan ke UMT Universiti Malaysia Terengganu https://intake.umt.edu.my/ependaftaran/semak

9. SURAT TAWARAN KE UIA

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Keputusan Kemasukan ke UIA https://www.iium.edu.my/kemasukan/tawaran/

10. SURAT TAWARAN KE UMP

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Keputusan Tawaran kemasukan ke Universiti Malaysia Pahang UMP https://apps02.ump.edu.my

11. SURAT TAWARAN KE UNIMAP

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Sistem Surat Tawaran Kemasukan Ijazah/Degree ke UniMAP https://offer.unimap.edu.my/offerletter/

12. SURAT TAWARAN KE UPNM

PERKARA LINK PAUTAN
Sistem e-Tawaran Universiti Pertahanan Nasional Malaysia secara online https://kemasukan.upnm.edu.my/tawaran/

13. SURAT TAWARAN KE UPSI

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Permohonan Kemasukan ke Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI https://bhea.upsi.edu.my/admission/offer/

14. SURAT TAWARAN KE UMK

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Universiti Malaysia kelantan UMK https://admissionintake.umk.edu.my

15. SURAT TAWARAN KE UUM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan keputusan permohonan kemasukan ke universiti utara malaysia UUM http://asisonline.uum.edu.my

16. SURAT TAWARAN KE UMS

PERKARA LINK PAUTAN
Laman Web Semakan Kemasukan Pelajar Baharu ke UMS http://bpa.ums.edu.my/semakanums/

17. SURAT TAWARAN KE UKM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Tawaran Kemasukan ke Universiti Kebangsaan Malaysia UKM https://smp.ukm.my

18. SURAT TAWARAN KE UNIMAS

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Tawaran Bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf ke Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS https://www.unimas.my/kemasukan/tawaran

19. SURAT TAWARAN KE USM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Keputusan tawaran Kemasukan ke Universiti Sains Malaysia USM https://pohon.usm.my

20. SURAT TAWARAN KE USIM

PERKARA LINK PAUTAN
Semakan Permohonan Kemasukan Pelajar/Mahasisa ke Universiti Sains Islam Malaysia USIM https://etasjil.usim.edu.my/esst_v2/login.php

SENARAI LAMAN WEB RASMI UNIVERSITI AWAM UA

SENARAI UNIVERSITI AWAM LINK PAUTAN PORTAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM http://www.uthm.edu.my
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) http://www.utem.edu.my
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA) https://www.unisza.edu.my
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) https://www.uitm.edu.my
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM http://www.upm.edu.my
UNIVERSITI MALAYA (UM) https://www.um.edu.my
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) https://www.utm.my
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) https://www.iium.edu.my
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UMP http://www.ump.edu.my
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) https://www.unimap.edu.my
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) http://www.upnm.edu.my
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) https://www.upsi.edu.my
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) http://www.umk.edu.my
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) http://hea.uum.edu.my/
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS https://www.ums.edu.my
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) https://www.ukm.my
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK UNIMAS https://www.unimas.my
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) https://www.usm.my
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) https://www.usim.edu.my

SENARAI PORTAL E-DAFTAR UNIVERSITI AWAM

Anda mestilah melakukan pendaftaran selepas anda selesai membuat semakan keputusan tawaran di sistem e-daftar UNIMAS, UMS, UTEM, UTHM, UMP, UMK, USM, UPSI, UMT, Unimap, UPNM, UM, UPM, UTM, UKM, UITM, UIA, UUM, dan USIM.

PERKARA LINK LAMAN WEB
e daftar UKM https://appsmu.ukm.my/edaftar/
e daftar UPM https://edaftarsmp.upm.edu.my/
e daftar UM
e daftar USM
e daftar UMK
e daftar UMS https://smp.ums.edu.my/edaftar
e daftar UNIMAS https://estudent.unimas.my/eDaftar
e daftar UTEM
e daftar UTHM
e daftar UNIMAP
e daftar UMP
e daftar USIM https://etasjil.usim.edu.my/etasjil/
e daftar UPSI
e daftar UIA http://eadmission.iium.edu.my
e daftar UNISZA
e daftar UUM
e daftar UITM

Anda diminta untuk sahkan surat tawaran UA di laman web rasmi universiti awam masing-masing. Kami doakan agar anda berjaya di bidang yang anda ceburi kelak.

Leave a Comment

Join Telegram @pakejbantuankerajaan