Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Lancar Bayaran Tanpa Tunai Mulai 1 Oktober 2022

Untuk Makluman anda mengenai kaedah bayaran tanpa tunai akan mula digunakan di semua fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mulai 1 Oktober depan.

Dalam satu pekeliling Ketua Setiausaha KKM, pembayaran tanpa tunai sebagai pilihan kaedah transaksi itu yang telah ditetapkan menerusi Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia Tahun 2021 untuk peringkat Persekutuan dan negeri.

TARIKH PELAKSANAAN BAYARAN TANPA TUNAIUntuk pengetahuan anda, bayaran tanpa tunai di di fasiliti kesihatan KKM akan berkuatkuasa mulai pada 1 Oktober 2022.

TUJUAN PELAKSANAAN BAYARAN TANPA TUNAI

Buat makluman, Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia 2021 telah menetapkan agar semua agensi pada peringkat persekutuan dan negeri mestilah menggunakan pembayaran tanpa tunai sebagai pilihan kaedah transaksi yang lebih berkesan menjelang tahun 2022.
Selain daripada itu, inisiatif bayaran tanpa tunai di fasiliti kesihatan KKM juga adalah untuk mengelakkan ketirisan hasil Kerajaan.

Walau bagaimanapun, bayaran secara tunai MASIH LAGI DITERIMA sekiranya pelanggan tidak mempunyai kad ATM/debit atau kad kredit atau e-dompet.

Kutipan Bayaran 1 1

PENGURANGAN KOS & PROSES KERJA

Selain daripada pengurangan kos dan proses kerja dalam urusan kutipan hasil di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ), kutipan hasil akan lebih cepat, mudah dan juga selamat.Menurut Pekeliling, untuk kelancaran inisiatif berkenaan, semua Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) hendaklah memastikan sekurang-kurangnya 95% transaksi terimaan tanpa tunai di setiap fasiliti masing-masing.

Selain daripada itu, perlu memastikan semua petugas kaunter dilatih dengan penggunaan TPOS dan kaedah rekod perakaunan.
Bahagian kewangan KKM dan juga bahagian akaun KKM akan menyelaraskan latihan mengikut zon, memastikan petugas kaunter mempromosikan pembayaran tanpa tunai serta merekod statistik bulanan terimaan tanpa tunai.

Leave a Comment