Maksud Mengenai Kategori Miskin Tegar, B40, M40 Serta T20

Untuk pengetahuan anda semua kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan untuk golongan miskin tegar B40, dan ianya juga disusuli dengan M40, tapi adakah anda tahu apakah maksud B40, M40 dan T20? Anda pula berada di kategori mana?

Jom beramai-ramai kita kenali sedikit sebanyak pengelasan isi rumah bagi rakyat Malaysia.

MAKSUD PENGKELASAN ISI RUMAH B40, M40 & T20

Apabila kerajaan telah umumkan mengenai bantuan kewangan yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia, Perdana Menteri sering menggunakan istilah seperti miskin tegar, B40 serta M40.

Sewaktu musim pandemik ini banyak yang menduga masyarakat dari segi kewangan terutamanya kepada yang tinggal di kawasan bandar dengan kos sara hidup yang tinggi.

Mungkin ada yang belum familiar dengan terma ini, namun dengan setiap isi rumah rakyat Malaysia boleh dikelaskan dalam salah satu kategori mengikut pendapatan bulanan.

PENGKELASAN ISI RUMAH BERDASARKAN DARIPADA PENDAPATAN

Pendapatan isi rumah bulanan (min) bagi kumpulan:

  • Terendah 40% atau bottom 40% (B40).
  • Kumpulan pertengahan 40% atau middle 40% (M40).
  • Kumpulan tertinggi 20% atau top 20% (T20).

Pengelasan Baharu Isi Rumah 1

Berdasarkan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, penjelasan berkenaan pengelasan isi rumah adalah seperti yang berikut:

PENGKELASAN BAHARU ISI RUMAH YANG TELAH DITETAPKAN

Untuk pengetahuan anda pada setiap tahun, kerajaan akan mengeluarkan laporan Survei Pendapatan Isi Rumah serta Kemudahan Asas (PPIR & KKA).

Melalui dari survey ini, kerajaan akan memantau dan merangka pelbagai inisiatif serta subsidi bersesuaian untuk membantu rakyat Malaysia.

Antara bantuan yang pernah diberikan oleh kerajaan adalah Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M), Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) serta Bantuan Khas Covid (BKC).

Melalui dari survey ini juga kerajaan akan menetapkan bantuan berdasarkan kategori contohnya RM 1,800 untuk golongan B40, serta bantuan maksimum RM 1,200 untuk M40.

1. MAKSUD KATEGORI MISKIN TEGAR

Walaupun tiada dalam kategori yang telah disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat satu lagi kategori bagi golongan yang berpendapatan rendah iaitu golongan miskin tegar.

Golongan miskin tegar merujuk kepada individu yang berpendapatan bulanan isi rumah kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) iaitu RM500 serta pendapatan perkapita sebanyak RM100.

Miskin tegar juga antara salah satu boleh termasuk dalam golongan rentan yang terdiri daripada wanita, warga emas, orang kelainan upaya (OKU), orang miskin serta belia.

Golongan miskin tegar adalah merupakan penerima amaun bantuan paling banyak bagi Bantuan Khas Covid-19 (BKC) pada tahun 2021.

MAKSUD B40, M40 DAN T20

BAGI KATEGORI ISI RUMAH:

  • Terendah 40% atau bottom 40% (B40) : RM4850 ke bawah (isi rumah)
  • Kumpulan pertengahan 40% atau middle 40% (M40) : RM4850 – RM10,970
  • Kumpulan tertinggi 20% atau top 20% (T20) : RM10,971 ke atas

BAGI KATEGORI BUJANG PULA:

  • Terendah 40% atau bottom 40% (B40).
  • Kumpulan pertengahan 40% atau middle 40% (M40).
  • Kumpulan tertinggi 20% atau top 20% (T20).

Penerangan Pengelasan 1

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

SEJARAH PENGELASAN ISI RUMAH

Sekiranya ingin dibandingkan dengan tahun 2016, untuk pendapatan isi rumah telah meningkat. Namun dengan itu, kos sara hidup juga kian meningkat saban tahun. Oleh dengan itu, kerajaan mestilah melihat pendapatan bulanan dan juga jumlah tanggungan isi rumah untuk memastikan bantuan dapat diberikan secara memadai.

Pada tahun 2020 pula, kerajaan telah perincikan lagi kategori pengelasan isi rumah dengan menambah lagi 10 sub kategori. Menurut Ketua Perangkawan iaitu Datuk Seri Mohd Uzir Mahad, perincian ini telah dilakukan untuk memastikan perancangan, pemantauan serta program yang lebih bersasar dapat dilaksanakan.

Sejarah Pengelasan 1

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Ianya juga bertujuan agar dapat mengurangkan jurang pendapatan antara isi rumah.

Pengelasan yang lebih terperinci telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia seperti yang ada di bawah ini:

Kumpulan Kategori 1

Seperti yang kita telah tahu, kos sara hidup pada setiap negeri adalah sangat berbeza.

Oleh sebab itu, pendapatan isi rumah penengah juga tidaklah sama buat setiap negeri.

Antara contohnya bagi yang menetap di Selangor serta Kuala Lumpur, kos sara hidup sudah tentunya lebih tinggi.

Pendapatan Setiap Negeri 1

PENGELASAN ISI RUMAH DIKEMASKINI DARI SEMASA KE SEMASA

Dalam beberapa tahun, banyak perkara yang boleh berubah termasuklah dengan pendapatan isi rumah.

Buktinya adalah dari tahun 2016 sehingga 2020, kerajaan telah mengemaskini pengelasan isi rumah sebanyak 2 kali.

Oleh sebab itu, kerajaan mestilah kemaskini maklumat ini untuk memastikan rakyat mendapat bantuan serta subsidi yang berpatutan.

Diharap dengan perkongsian ini, anda dapatlah tentukan kategori isi rumah mengikut pendapatan bulanan isi rumah. Ini juga akan bakal memudahkan anda untuk mengemukakan permohonan bantuan yang diumumkan oleh kerajaan. Oleh sebab itulah bancian penting untuk diisi pada setiap tahun untuk mengemaskini data pendapatan bulan bagi rakyat Malaysia.

Semoga dengan bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan akan dapat membantu sedikit sebanyak rakyat Malaysia dalam menempuh waktu yang sukar pada ketika ini.

Leave a Comment

Join Telegram @pakejbantuankerajaan