Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia Yang Terkini

Makluman Untuk Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Yang Terkini

Untuk pengetahuan anda Universiti Kebangsaan Malaysia telah mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited serta berdedikasi untuk berkhidmat di UKM bagi memohon jawatan seperti dalam lampiran yang berikut.

Permohonan telah dibuka bermula 1 Oktober hingga 14 Oktober 2021.

Iklan Jawatan Kosong 1

Skim Perkhidmatan 1

Maklumat Lanjut 1

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

 • Tarikh Iklan Dibuka: 1 Oktober 2021 (Jumaat).
 • Tarikh Tutup Iklan: 14 Oktober 2021 (Khamis).

JAWATAN KOSONG UKM YANG TERKINI

PENSYARAH UNIVERSITI DS51

Syarat-syarat Pelantikan Pensyarah Universiti DS51

Kelayakan:

a) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang telah diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang telah diiktiraf setaraf dengannya.

b) Dapat membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang tinggi mutunya:

 • menerbitkan tiga (3) penulisan dalam jurnal yang diindeks oleh Scopus/ISI atau sebuah buku berwasit terbitan penerbit tersohor sebelum dilantik ke jawatan Pensyarah Universiti DS51 (semasa berkhidmat sebagai Tutor atau Pensyarah Sementara atau pengajian di peringkat Ph.D).
 • telah membentang kertas kerja sekurang-kurangnya sekali dalam persidangan dalam bidang pengajian.
 • Telah mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang yang berkenaan.

c) Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang yang berkenaan bagi satu tempoh yang bersesuaian atau pengalaman menjalankan penyelidikan dalam bidang berkenaan untuk satu tempoh masa yang bersesuaian sebelum dilantik ke jawatan Pensyarah Gred 51 atau semasa dilantik sebagai Tutor atau Pensyarah Sementara atau pengajian di peringkat Ph.D

Jadual Gaji:
DS51: RM5,855.00 – RM12,445.00

Keperluan Bahasa:
Kepada calon lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau
kelulusan yang telahg diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Umur:
Kepada calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun lalu pegawai yang sedang berkhidmat had umur ditetapkan seperti yang berikut:

 • 54 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun.
 • 56 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun.
 • 58 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

*Kepada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan/Majikan masing-masing.

PENSYARAH PERUBATAN DU51

Syarat-syarat Untuk Pelantikan Pensyarah Perubatan DU51

Kelayakan Akademik:

a) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perubatan serta Ijazah Sarjana dalam bidang yang berkenaan yang telah diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang telah diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia.

b) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perubatan serta kelayakan kepakaran dalam bidang perubatan yang telah diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang telah diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia.

c) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perubatan serta Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang berkenaan yang telah diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang telah diiktiraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia.

d) Telah memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidang yang berkaitan.

e) Dapat membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya:

 • Telah menerbitkan tiga (3) penulisan dalam jurnal yang telah diindeks oleh Scopus/ISI atau sebuah buku berwasit atau tiga (3) case report dalam jurnal diindeks oleh Scopus/ISI sebelum dilantik ke jawatan Pensyarah Perubatan DU51 (semasa berkhidmat sebagai Pensyarah Pelatih atau pengajian di peringkat Ph.D/Sarjana Kepakaran).
 • telah membentang kertas kerja dengan sekurang-kurangnya sekali dalam persidangan dalam bidang pengajian.
 • mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan luas dalam bidang yang berkenaan.

Jadual Gaji:
DU51: RM5,862.00 – RM12,492.00.

Keperluan Bahasa:
Bagi calon lantikan mestilah memiliki Kepujian dengan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang telah diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Umur
Kepada calon lantikan terus mestilah berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan pegawai yang sedang berkhidmat had umur yang telah ditetapkan seperti berikut:

 • 54 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun.
 • 56 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun.
 • 58 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

CARA MEMBUAT PERMOHONAN JAWATAN KOSONG UKM

Cara untuk memohon jawatan pelantikan tersebit seperti yang berikut:

 1. Sila layari laman web rasmi UKM www.ukm.my/kerjaya sekiranya ingin membuat permohonan secara dalam talian.
 2. Kepada calon-calon yang telah disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga.
 3. Kepada permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
 4. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap sebagai tidak berjaya.

*Untuk pengisian jawatan tertakluk kepada kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

MAKLUMAT LANJUT

Untuk ingin mendapatkan keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat,
Bahagian Sumber Manusia,
Jabatan Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Perpusatakaan Lingkungan Ke-2,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor

Emel: [email protected]

Muat turun lampiran iklan yang penuh:

Leave a Comment